Skip to content

Kategória Vzdelávanie detí z málo podnetného prostredia a sociálne vylúčených skupín obyvateľstva Všetky podnety

Feb 10

Danka

 • 10. 02. 2016
 • Danka

vypracovať iný variant ŠVP pre ZŠ s upravenými vzdelávacími štandardami pre žiakov z osád, kde neexistuje takmer žiadna podpora zo strany rodičov a plnenie požiadaviek jednotného ŠVP je utópiou. Žiaci sa musia učiť všetko a v konečnom dôsledku nevedia nič. Ciele zamerať hlavne na základné poznatky zo slovenského jazyka, matematiky, slovenských dejín, zemepisu SR a susedných krajín ( stredná Európa), základné poznatky z prírodovedy, občianskej náuky. Dôraz klásť na rozvoj technických a manuálnych zručností, vedenie domácnosti, sexuálnu a rodičovskú výchovu.Povinná dochádzka 8 rokov, v prípade nadaných žiakov realizovať deviaty ročník ako prípravu na strednú školu s maturitou.

Feb 10

PaedDr.Martin

 • 10. 02. 2016
 • PaedDr.Martin

Zvážiť úpravu obsahu štátneho vzdelávacieho programu, jednotlivých štandardov pre žiakov najmä z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí nemajú vytvorené podmienky na domácu prípravu, zaostávajú aj so slovnou zásobou a v škole nazaznamenávajú úspech, nezažívajú radosť z novonadobudnutých poznatkov, neradi chodia do školy, nakoľko mnohému nerozumejú. V testovaniach zlyhávajú, čo taktiež neprispieva k ich pozitívnemu vzťahu ku školskej dochádzke.

Feb 10

PaedDr.Martin

 • 10. 02. 2016
 • PaedDr.Martin

Žiaci pochádzajúci z málo podnetného prostredia nemajú " rovnakú štartovaciu čiaru" a preto je neprofesionálne porovnávať výsledky pri napr. inšpekčných testoch, rôznych testovaní T-5, či T-9. Navrhujeme tiež zníženie počtu tejto skupiny žiakov v triedach tak, aby sa učiteľ mal možnosť viac venovať žiakom aj jednotlivo.
Mať v triede 29 žiakov podľa školského zákona pre 2. stupeň, najmä tejto skupiny žiakov je neúnosné, bez možnosti častejšieho zapojenia jednotlivcov do vyučovacieho procesu.

Feb 09

Anna

 • 09. 02. 2016
 • Anna

Do týchto ťažkých podmienok posielať najlepších učiteľov s najlepším platom na 1 - 2 roky so zabezpečením bývania na výmenu za učiteľov, ktorí sú vyhorení a unavení prostredím. Do tried dať čo najviac asistentov, do škôl psychológov, špec. pedagógov. Odstraňovať zaostávanie žiakov hneď pri počiatočných zlyhaniach v nižších ročníkoch prostredníctvom asistenta individuálnym prístupom.

Feb 10

PaedDr.Martin

 • 10. 02. 2016
 • PaedDr.Martin

Rodičia žiakov z marginalizovaných rómskych komunít nemajú vo väčšine žiaden záujem o dianie v škole, kde ich deti plnia povinnú školskú dochádzku. Prídu len vtedy, keď sa vypláca dopravné. Stáva sa, že triedny učiteľ neuvidí rodičov svojich žiakov aj počas celého štúdia na základnej škole. Navrhujeme zaviesť opatrenia, alebo finančné postihy, ak zákonný zástupca ignoruje predvolania triedneho učiteľa, príp. triedne združenia.

Feb 16

Ján

 • 16. 02. 2016
 • Ján

Asi je každému jasné, že cigánske deti nie sú hlúpejšie preto , lebo sa narodili v osade, ale preto , že nemajú vhodné podmienky pre svoj rozvoj. Tie deti, ktoré majú skutočné problémy zdravotné či mentálne sú už aj dnes umiestňované do špeciálnych škôl. Podľa mňa by bolo na mieste sústrediť sa na väčšinu týchto detí, ktorých rodičia im nedokážu vytvoriť zázemie.
Vytvorme týmto deťom práve to zázemie , možno niečo takéto: ráno prídu deti do školy , kde sa umyjú , oblečú do čistých šiat , dostanú raňajky , cez deň absolvujú vyučovanie . Po jeho skončení budú v školskom klube kde si pod dohľadom urobia úlohy , zahrajú sa, najedia sa a povedzme o šiestej večer pôjdu domov. Pred tým však odovzdajú šaty a oblečú si tie v ktorých priši.
Aby som vysvetlil čo sa podľa mňa vďaka takémuto prístupu stane. Ja si uvedomujem , že nie je možné motivovať iného človeka. To čo sa dá urobiť , je že vytvorím podmienky pre to, aby sa človek mohol motivovať sám. Ak dieťa (rovnako ako dospelý) príde niekam kde je teplo, čisto , kde sa naje , kde sa mu niekto bude venovať a potom pôjde niekam kde to tak nie je, zistí čo mu vyhovuje a uvidí aj iný svet. Takto vznikne túžba nevracať sa tam kde to nie je dobré.
Deti nepretrhnú väzby s rodinou a získajú priestor na učenie. Myslím že sa budeme čudovať čo dokážu ak im skutočne pomôžeme.
Trochu z iného súdka - myslím že v cigánoch je potrebné vidieť ľudí , ktorí raz budú tvoriť slovenské HDP. Alebo ak sa na tom smejete, tak pre vás je tu druhá alternatíva tá dnešná - pesimistická. Predstavme si , že sa nám podarí týchto ľudí vzdelať. Slovenskú demografiu asi poznáte. Kto bude pracovať o 20 rokov ? Starí 70 roční ľudia? Alebo cigáni, ktorých demografická krivka je úplne iná? Čo je reálnejšie?

Feb 10

Katarina

 • 10. 02. 2016
 • Katarina

Moznost podmienecneho vylucenia ziakov ZS.Ucim na skole s romskymi ziakmi.Ich agresivita a spravanie je niekedy nezvladnutelne.Su si vedomi toho, ze nic sa im nemoze stat.Ucenie sa zmenilo na boj o prezitie.Nerespektuju ucitela, nadavaju mu, utekaju zo skoly.Zhorsenie znamky zo spravania pre nich nic neznamena.

Feb 25

Viera

 • 25. 02. 2016
 • Viera

Vo vylucenych komunitach, rizikovych oblastiach by malo byt podporene vzdelavanie a doucovanie mimo klasickeho vyucovania, zaujmove kruzky. Inspirovat sa lokalitami ako Spisky Hrhov, kde funguje spolupraca skoly a obecneho uradu. Socialny pracovnik, socialny pedagog, specialny pedagog a psycholog by mali byt uplnou samozrejmostou. Spolupraca skoly, zastupitelstva, oddelenia socialnych veci a rodiny (nie formou obsacnych navstev a strasenia odobratim, ale vzdelavanie, rozvoj zrucnosti, pomoc s hladanim prace, kurzy financnej gramotnosti a pod.) s rodinou musi byt.

Feb 17

Viera

 • 17. 02. 2016
 • Viera

Predškolské vzdelávanie (nemusí byť plošne povinné) by malo byť sprístupnené priamo v segregovaných oblastiach, chudobných štvrtiach, osadách či už formou komunitného centra alebo MŠ.

Feb 26

Katarína

 • 26. 02. 2016
 • Katarína

Štát by v rozpočte mohol nájsť financie na mesačný "vzdelávací príspevok" (nie však len symbolickú sumu) pre predškolské vzdelávanie. Podmienkou jeho získania by malo byť dosiahnutie veku dieťaťa 3 roky, nastúpenie od tohto veku do škôlky (štátnej či súkromnej) a dochádzať do zvolenej škôlky by dieťa muselo čisté a zdravé. Takýto príspevok by motivoval rómov, aby posielali svoje deti do škôlky a hlavne čisté a zdravé. Nedodržanie čistoty a zdravia by malo mať za následok nielen vylúčenie zo škôlky, stratu príspevku, ale hlavne sankciu v podobe nutnosti predchádzajúce príspevky vrátiť. Pre väčšinové obyvateľstvo by tento príspevok mohol pomôcť rodičom pri financovaní potrieb dieťaťa, alebo by ho vnímali ako príspevok k zaplateniu školného v súkromných škôlkach. Rozumiem, že to nerieši veľa faktorov (napríklad by boli znevýhodnení tí, čo preferujú nechať dieťa čo najdlšhie doma a v domácom vzdelávaní). Nie som pedagóg, ani politik, len ako radový občan vnímam, že rómska problematika musí byť riešená a riešenie vidím v podchytení (vychovávaní a vzdelávaní) čo najmenších detí.