Skip to content

Kategória Odborné školstvo Všetky podnety

Feb 10

Miriam

  • 10. 02. 2016
  • Miriam

Poskytnutie možnosti psychologického prístupu na pedagogických a zdravotníckych stredných školách a to nie len po stránke teoretickej, ale aj formou výcvikov, resp. aktivít so študentmi. Štúdium na týchto školách je neodmysliteľne spojené s praxou, ktorá obnáša v rámci pedagogického vzdelania prácu s deťmi v predškolskom veku, a v zdravotníckej oblasti adaptáciu na nemocničné prostredie, ktoré vyžaduje neraz dávku empatie, či potrebu nadhľadu. Aj napriek tomu, že študenti majú v osnovách psychológiu ako predmet, skupinová práca so psychológom by mohla byť prínosnou pre ich osobnostný rast ako aj pre zvládanie záťaže na pracovisku, s ktorým sú už ako študenti konfrontovaní.

Apr 19

Michal

  • 19. 04. 2016
  • Michal

Navrhujem dať možnosť riaditeľom stredných odborných škôl prijať na dvoj-trojročné odbory, integrovanou formou žiaka s mentálnym postihnutím. Keďže sa žiaci s mentálnym postihnutím integrovanou formou vzdelávajú v ZŠ v bežných triedach, nevidím dôvod zákonnej prekážky v ich integrovanom vzdelávaní na týchto školách. Ako príklady uvediem učebné odbory - Lesná výroba, Poľnohospodárska výroba. Sú to dvojročné odbory, ktoré by títo žiaci mohli zvládnuť. Prekážka je len na strane zákona, ktorý to riaditeľom týchto škôl, aj pri ochote nedovoľuje uskutočniť.