Skip to content

Kategória Základné školy Všetky podnety

Feb 15

Zlatica

  • 15. 02. 2016
  • Zlatica

-V každej škole má ŽIAK iný vzdelávací program, ak žiak prestúpi na inú školu, má veľký problém ( konkrétne u mňa rozvedená matka prišla s dvojičkami do 7. ročníka z iného mesta - to nebol problém len s cudzím jazykom, ale minimálne v 5 predmetoch). NÁVRH: celoslovensky ísť podľa časovo tematických plánov s riadnym dodržaním
štandardov .
- Na učenie má ŽIAK I UČITEĽ toľko zdrojov až je v tom CHAOS - učebnice a PRACOVNÉ ZOŠITY sú "dobrým kšeftom" pre autorov a hlavne distribútorov - to je výsledkom trhového mechanizmu v školách. Jedinou serióznou firmou, s ktorou som sa stretla je firma TAKTIK. Okrem pracovných zošitov som v priebehu roka zbierala od žiakov
ako učiteľka matematiky a triedny učiteľ 18 poplatkov, a to je len február. Keď som začínala učiť, bol to len poplatok rodičovského združenia a za fotenie, príp. poistenie žiaka.
NÁVRH: Nerobiť na základnej škole celú škálu učebníc - to patrí na odborné stredné a vysoké školy a zabezpečiť, aby množstvo rodičov na východnom Slovensku nemuselo deťom kupovať ani jednu učebnicu, či pracovný zošit ( veď to je nedodržanie ÚSTAVY SR - právo na bezplatné základné vzdelanie).

- Dnes je to PAPIEROVÉ ŠKOLSTVO: vyhotovujeme plány pre plány, smernice zo smerníc, správy pre správy. Na 1. mieste je pedagogická dokumentácia, hlásenia, TABUĽKY, ŠTATISTIKY .... Pri všetkom, čo robíme, NA 1. mieste MUSÍ BYŤ ŽIAK!!!! (Konkrétny reálny každodenný príklad: mám riešiť šikanu, či termínované hlásenie - na oboje mám minimálny čas. Úraz, či zástup učiteľa? NÁVRH: odstrániť KONTRAPRODUKTÍVNU BYROKRACIU na ŠKOLÁCH.

Feb 18

Peter

  • 18. 02. 2016
  • Peter

Treba odstrániť známkovanie na prvom stupni základných škôl. Namiesto toho treba pravidelne a rešpektujúco komunikovať deťom spätnú väzbu, ktorá bude reflektovať činnosť detí a výsledky týchto činností. Známkovanie ohrozuje detskú dôstojnosť a vyvoláva súťaživosť a čo je horšie, vzbudzuje nedôveru voči učiteľovi - hodnotiteľovi. Deti by sa mali oboznamovať s tým, čo ich čaká ("naučíme sa napísať písmeno L" a pod.) a po dosiahnutí cieľa takisto dozvedieť, čo dosiahli ("naučil si sa písať písmeno L"). Napomáha to zvedomovaniu procesu učenia a zvyšuje to motiváciu detí. Ide predsa o to, aby sa naučilo písať, a nie aby dostalo jednotku... Radosť z úspechu totiž môže zažiť aj bez toho, aby dostalo pochvalu.