Skip to content

Kategória Pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie učiteľov Všetky podnety

Feb 04

Xénia

  • 04. 02. 2016
  • Xénia

Navrhujem, aby budúci učitelia robili aj pomocných asistentov učiteľov na základných a stredných školách a tým získavali praktické skúsenosti, zručnosti a reálnu predstavu o fungovaní škôl. Krátkodobé praxe sú nedostatočné. Bola by to aj veľká pomoc pre preťažených učiteľov na školách.
Zároveň by mali metodici na vysokých školách zároveň byť v praxi - mať nejaký úväzok na základných či stredných školách, aby mali reálne skúsenosti a aktuálne povedomie o stave škôl a vyučovania jednotlivých predmetov. Ak sú len vysokoškolskými učiteľmi, zostávajú v teóriách odtrhnutých od reality.

Feb 04

Erika

  • 04. 02. 2016
  • Erika

Navrhujem obohatiť obsah vzdelávania o možnosť oboznámiť sa s konkrétnymi alternatívnymi školami, ktoré sú na Slovensku: ich princípmi a skúsenosťami z praxe.

Feb 17

Viera

  • 17. 02. 2016
  • Viera

Vo vzdelávaní učiteľov chýba rozvoj v komunikácii, sebapoznaní, interpersonálnych zručnostiach tzv. soft skills (mäkké zručnosti), v ktorých svojich zamestnancov vzdeláva každá trochu lepšia firma. Učitelia sú bezvýhradne zameraný na hard skill - didaktika, metodika, tvrdé fakty. Pri tom je osobnosť učiteľa , jeho schopnosť vytvoriť si vzťah a komunikovať kľúčová pri vzdelávaní - čím mladšie dieťa, tým viac to zaváži. Častokrát sa správajú k deťom s nepochopením, necitlivo. Nevedia si dať rady s deťmi z problematického prostredia alebo so zdravotnými ťažkosťami a ich zlú situáciu len prehlbujú.

Feb 16

Katarína

  • 16. 02. 2016
  • Katarína

Navrhujem prehodnotiť funkcie a systém práce MPC. Kontinuálne vzdelávanie presunúť na fakulty a univerzity. Ak má MPC vôbec existovať, tak nech poskytuje učiteľom metodickú pomoc, ktorá v súčasnosti neexistuje. Skôr učiteľ dáva ako dostáva.