Skip to content

Kategória Učebnice, učebné pomôcky, moderné technológie Všetky podnety

Feb 04

Ivan

  • 04. 02. 2016
  • Ivan

Navrhujem, aby sa prestali centrálne obstarávať pomôcky a učebnice. Peniaze na nákup pomôcok nech sú rozposlané školám, ktoré sa rozhodnú, na aké učebnice a pomôcky ich upotrebia a čo si za ne kúpia. Bude to výhradne rozhodnutie škôl, za pomoci akých učebníc a materiálov budú učiť.

Feb 10

Daniel

  • 10. 02. 2016
  • Daniel

Navrhujem 1. vykašľať sa na interaktívne tabule, tabletky a podobné oblbováky - a radšej z tých eurofondov namisto pár vybraných dodávateľov zaplatiť kvalitných učiteľov. Rozumej 1.1 začať konečne uvažovať nad kritériami merania kvality učiteľov.
Technológie nenahradia ľudský kapitál, síce upútajú detskú pozronosť ale nakoniec skôr vyrušujú, zbytočne odvádzajú pozornosť a 90% detí je s nimi oboznámených lepšie ako dobre. Je to iba fetiš. Jediný význam majú pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré k nim nemajú prístup mimo školy.

Feb 21

Štefánia

  • 21. 02. 2016
  • Štefánia

Rozšíriť ponuku učebníc na edičnom portáli o viac titulov (z každého predmetu aspoň 2 - 3), ktoré sú dostupné v ponuke iných distribučných spoločností. Často krát sú pre učiteľov a ich žiakov vhodnejšie, no o ich zakúpenie sa musí postarať škola z vlastných zdrojov. Doriešiť otázku zabezpečovania pracovných zošitov, ktoré si hradia rodičia pre svojich žiakov z vlastných zdrojov. Rozšíriť ponuku interaktívnych učebníc plných rôznych cvičení, zvukových a obrazových záznamov, internetových odkazov...