Skip to content

Kategória Obsah, formy a metódy školského vzdelávania Všetky podnety

Feb 03

Katarina

 • 03. 02. 2016
 • Katarina

Otvoriť štátny vzdelávací systém pre rôzne pedagogické metódy vzdelávania (montessori pedagogika, waldorfská pedagogika, intuitívna pedagogika, domáce vzdelávanie a pod.) bez ich testovania/overovania (ako experimentu) - sú to v zahraničí etablované a úspešné pedagogiky už niekoľko desaťročí. Rovnako treba štátny vzdelávací systém otvoriť aj rôznym vzdelávacím obsahom a spôsobom výučby v rámci jedného typu škôl (zš, gymnáziá a pod.) - každá škola na základe profilu svojho absolventa a voľbe pedagógov deklaruje svoje zameranie (čisto vedomostná škola, popri vedomostiach zameraná aj na sociálne zručnosti, IT zručnosti, umelecký rozmer, jazykovú orientáciu a pod.). Forma a organizácia výučby má byť tiež záležitosťou konkrétnych škôl. Rodič si tak môže na základe poznania svojho dieťaťa vybrať školu (v rámci svojho bydliska), ktorej obsah, metóda i forma vzdelávania budú pre dieťa najprijateľnejšie (v prípade stredných škôl sa už na ich výbere podieľa primárne študent sám na základe vlastných preferencií, vedomostí, schopností a záujmov).

Feb 15

Robert

 • 15. 02. 2016
 • Robert

Navrhujem naučiť budúcich učiteľov na pedagogických fakultách perfektne po anglicky a postupne zmeniť všetky školy, škôlky a materské centrá na bilingválne anglicko-slovenské. Je to lacnejší a účinnejší spôsob výučby angličtiny než tradičné hodiny angličtiny na školách.

V súčasnosti vedia absolventi trochu habkať po anglicky, za čo sa hanbia a angličtine sa vyhýbajú v práci aj na Internete. Bilingválne deti naproti tomu hovoria po anglicky plynule a uvoľnene a majú tak nielen širšie uplatnenie v ekonomike ale aj prístup k anglickému Internetu, ktorý je o dva-tri rády väčší než ten slovenský, čo im otvára cestu k celoživotnému vzdelávaniu, odborným článkom a lepšiemu všeobecnému rozhľadu.

Predstavujem si to tak, že budúci učitelia na vysokej škole dostanú veľmi intenzívny kurz angličtiny, každodenný kontakt s native speakers, prednášky v angličtine, prípadne absolvujú časť štúdia v UK/US/AU. Štúdium sa im môže o rok natiahnuť, aby to zvládli bez obmedzenia odborného vzdelania. Po skončení štúdia budú prednostne prijímaní na postupne sa vytvárajúcu sieť bilingválnych škôl, kde bude pomer angličtina-slovenčina 50:50. Začať treba s materskými centrami, jaslami a škôlkami, aby deti do školy už prichádzali s dostatočnou znalosťou angličtiny.

Kapacity škôlok by sa museli doplniť, ale to chceme tak či tak. Tiež by sa musela dvihnúť úroveň a zvýšiť kapacita materských centier, čo by niečo stálo, ale po jednej generácii by tieto náklady postupne klesali, pretože časť rodičov by začala deti vychovávať bilingválne.

A prečo na Slovensku? Pretože Slovensko je malá krajina, ktorá je závislá od medzinárodného obchodu. Pretože Slovensko má pomerne malý systém škôl, ktorý sa dá ľahšie zmeniť. Pretože na Slovensku každý považuje angličtinu za hodnotné vzdelanie.

Feb 25

Viera

 • 25. 02. 2016
 • Viera

umoznit vacsiu variabilitu vzdelavacich metod, podporit alternativy (hlavne typu skol ako je Summerhil alebo Sudbury valley) - viac slobody do procesu vzdelavania celkovo. Aspon na prvom stupni zrusit hodiny. nechat tempo vzdelavania na dietati, co zredukuje sekundarnu neurotizaciu hlavne deti so SVVP, zo SZP alebo inak nezrele, ci nepripravene deti na skolsku dochadzku. v maximalnej miere odstranit porovnavanie deti, znamkovanie a podobne aspon na ZS.

May 02

Simona

 • 02. 05. 2016
 • Simona

Osobne si myslim ze su ziaci malo vzdelany ked vyjdu zo skoly o beznom svete. Nevedia nic o danovom, o povinostiach mladeho cloveka ako obcana, nevedia si zaobstarat zakladne veci na uradoch a pod.,nemaju tusenia o rodinnom rozpocte a pod. Myslim ze vzdelavanie v tomto smere mladym vela pomoze

Aug 10

Peter

 • 10. 08. 2016
 • Peter

FINANČNÁ A SPOTREBITEĽSKÁ VÝCHOVA

Finančná a spotrebiteľská gramotnosť bola na Slovensku dlho zanedbávaná a celé generácie boli vrhnuté do prostredia divokého, bezohľadného kapitalizmu bez potrebných znalostí, ako sa v ňom pohybovať.

DÔSLEDKY:
-Tisíce ľudí okradnutých v kupónovej privatizácii
-Tisíce okradnutých nebankovými subjektmi
-Nakupovanie vecí ktoré nepotrebujú, pod tlakom reklamy, za cenu zadlžovania sa
-3 milióny prebiehajúcich exekúcií
-Úspech podvodných metód predaja na niektorých predvádzacích akciách
-Nechcené zmluvy uzavreté cez telefón, ktoré je takmer nemožné vypovedať

atď.

NÁVRH:
Zaviesť do učebných osnov znalosti, či už prierezovo do viacerých predmetov, alebo/aj ako samostatného predmetu, ktoré podporia orientáciu a správne rozhodovanie v oblastí financií a spotrebiteľského správania. Matematika samozrejme poskytuje dôležité nástroje, napr. pre vypočítanie výšky úroku, ale nestačí to.

CIEĽ: Zvýšenie finančnej a spotrebiteľskej gramotnosti.
-aby deti poznali rôzne spôsoby financovania svojich potrieb,
-zásady dobrého hospodárenia,
-pochopili zákonitosti ponuky a dopytu,
-poznali svoje spotrebiteľské práva,
-dokázali rozpoznať nekalé a nátlakové metódy,
-vedeli, na koho sa v takýchto prípadoch obrátiť,
-vedeli sa rozhodovať racionálne, odolávať citovému nátlaku,
-vedeli rázne odmietnuť ponuku s ktorou nie sú stotožnení (asertivita),
-naučili sa sebadisciplíne (áno, toto je najmä parketa rodičov, no škola môže aspoň podporiť a vytvoriť podmienky, aby sa to deti naučili ľahšie).
-pochopili hodnotu práce; vhodná by bola napr. aj exkurzia do blízkeho výrobného závodu aby deti získali predstavu, koľko práce je nutné vynaložiť aby zamestnanec získal plácu v určitej hodnote, pochopiteľnej pre deti.
atď

Aug 10

Peter

 • 10. 08. 2016
 • Peter

AUTOŠKOLA AKO SÚČASŤ ZÁKLADNÉHO VZDELANIA

Účelom vzdelania je pripraviť deti na plnohodnotný osobný i profesionálny život. Obsah vzdelania preto musí korešpondovať so skutočnými nárokmi, ktoré život kladie. V súčasnosti medzi ne bezpochyby patrí vodičské oprávnenie (VO).
DÔKAZY
-Pracovné inzeráty; je to možno najčastejšia požiadavka vôbec
-VO sa využíva aj na pozíciách, kde nepatrí medzi základné požiadavky
-Bežne sa využíva v osobnom živote
-SR eviduje 2,9 milióna vozidiel, z toho 70% osobných
-Zhrnuté: väčšina občanov v produktívnom veku potrebuje VO!

Ak teda doba priniesla nutnosť dvoch cudzích jazykov a štát ich zaradil do učebných osnov, tak je najvyšší čas priznať, že aj VO je dôležitá súčasť základného vzdelania.

NEVYHOVUJÚCI STAV
Priznajme, že súčasný stav, kedy si vodičský kurz musí platiť žiak, porušuje princíp bezplatného vzdelania. Navyše je silne DISKRIMINAČNÝ, pretože pre sociálne slabšie rodiny môže byť finančne nedostupný, čo znevýhodní deti v hľadaní práce - prístup k vzdelaniu ako i uplatneniu je tak podmienený majetkom, čo je neprijateľné.

NÁVRH
Každá stredná škola musí pre každého žiaka zabezpečiť 2 predmety:
1, dopravná výchova (povinný; pravidlá cestnej premávky, prvá pomoc -prakticky!)
2, vodičský kurz, vrátane jázd, s možnosťou získania VO skupiny B. Možno najprv ako voliteľný predmet; záujem by však bezpochyby preukázal jeho význam. Ak by žiak neuspel v skúške, mohol by ju zopakovať už za bežný poplatok. Zriaďovateľ môže výuku obstarať u súkromných autoškôl, kým sa dorieši dlhodobý model.

BONUS
-Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, pretože pravidlá by si osvojili VŠETCI
-Lepšia gramotnosť v prvej pomoci = účinnejšia a lacnejšia liečba úrazov

Mar 23

A.

 • 23. 03. 2016
 • A.

Zaradiť kariérovú výchovu ako prierezovú tému naprieč všetkými stupňami vzdelávacieho systému v slovenskom školstve s nutnosťou zriadiť na školách školské poradenské centrá ( školský poradca - pedagóg, školský psychológ, školský špeciálny padagóg,...). Zároveň implementovať kariérovú výchovu ako prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu.

Feb 21

Ivan

 • 21. 02. 2016
 • Ivan

Som za to, aby bolo explicitne zakazane vyucovat takym sposobom, ze sa ziakom diktuju poznamky, ktore si ma zapisat.

Feb 21

Ivan

 • 21. 02. 2016
 • Ivan

Navrhujem, aby bolo kazdemu ucitelovi umoznene pouzivat tzv vrstovnicke vyucovanie,teda system vyucovania, kedy mladsie deti ucia od starsich alebo so starsimi.

Nov 13

Adam

 • 13. 11. 2016
 • Adam

Zdravím,
som študentom vysokej školy.
Bohužiaľ už po skončení základného stupňa vzdelávania sa stretávam s kvantom predmetov , ktoré nijakým spôsobom nepasovali do môjho štúdia.
Kedysi si brali ostatné krajiny príklad z našej formy vzdelávania, lenže naše školstvo už dávno zaspalo dobu a je tam kde bolo 30 rokov dozadu.
Zatiaľ čo sa ostatné krajiny ( napr. Fínsko) poučili , že hromadou učiva či už na doma alebo v škole ničím nevyriešia, naše školstvo sa neustále drží týchto zastaraných konvenčných metodík. Ministerstvo školstva a ľudia kompetentný za vypracovanie osnovy výučby najmä odborných školách by si mali uvedomiť jedno.
Nie je umenie sťažiť študentom život predmetmi , ktoré možno v budúcnosti využijú pri doučovaní svojich detí ,ale začať sa konečne venovať profilovým predmetom.
Predsa na všeobecné vzdelanie by mala slúžiť základná škola/všeobecné gymnázia, nemôžete si predsa myslieť , že ak by ste predpísali rovnaký liek všetkým pacientom tak by to fungovalo, nie, tak to prestaňte robiť v školstve. Každý jeden študent je rozdielny, má iné predispozície či už v cudzích jazykoch alebo v športoch a pod.Keď sa Vy naučíte motivovať nás študentov v čom vynikáme my sa následne budeme môcť sústrediť na štúdium a pretaviť naše vedomosti do praxi. Možno si poviete , že musíme v prvom rade vyriešiť problémy so zdravotníctvom. Ale kto Vám tie problémy vyrieši , keď budete mať nedostatok kvalifikovaných ľudí? Zastarané učebne , takmer žiadne možnosti na športové aktivity a je toho oveľa ,oveľa viacej.
Výhovorky typu na to nie sú financie nepovažujem za relevantné , pretože peniaze by boli ak by sa míňali efektívne a s rozumom.
Študenti sú síce len menšie percento populácie ale verte , že sme 100 percent Vašej budúcnosti a to si zapamätajte.
S pozdravom
Adam P.

Aug 09

Peter

 • 09. 08. 2016
 • Peter

AUTOŠKOLA AKO SÚČASŤ ZÁKLADNÉHO VZDELANIA

Úlohou vzdelania je pripraviť deti na život. Keď sa v dnešnej dobe uchádzate o prácu, bežnou požiadavkou je vodičské oprávnenie skupiny B; dokonca ťažko poprieť, že ide o jednu z najčastejších požiadaviek pracovného trhu vôbec. Táto zručnosť sa navyše bežne využíva aj v zamestnaniach kde nepatrí medzi primárne požiadavky, nehovoriac o osobnom živote. Dá sa povedať, že v dnešnej dobe to už patrí k základnému vzdelaniu, a školské osnovy by to mali reflektovať. Cudzie jazyky si našli cestu do školských osnov základných škôl, takže nevidím dôvod, prečo by vodičský kurz mal chýbať v systéme štátom garantovaného vzdelávania. Na Slovensku je evidovaných 2,9 milióna vozidiel, 73% je osobných!

NÁVRH: Stredné školy by mali povinne ponúknuť študentom možnosť absolvovať úplný vodičský kurz, a to prinajmenšom ako voliteľný predmet; verím, že záujem oň by nad všetku pochybnosť potvrdil správnosť trendu. Študenti by dostali možnosť urobiť si aj skúšku a získať vodičské oprávnenie. Tí, ktorí by to nezvládli, by mohli dobrovoľne robiť opravné skúšky, pokojne už sa štandardný poplatok.

Chápem, že školy na to momentálne nemajú technické a personálne zázemie, ale zriaďovateľ by mohol využiť zmluvné služby niektorej miestnej súkromnej autoškoly, prípadne priebežne budovať vlastný systém výuky. Časom by sa systém dolaďoval.

Pravdepodobne začujeme argument "nie sú peniaze", no takúto výhovorku neberiem. Na rozdiel od mnohých iných výdavkov štátu (vrátane tých v školstve!), opatrenie by reálne zvýšilo možnosť uplatnenia študentov. Netreba zabúdať ani na sociálny rozmer - opatrenie by pomohlo znížiť diskrimináciu dieťaťa v prístupe k vzdelaniu na základe majetnosti rodičov. A samozrejme, prospelo by to aj bezpečnosti cestnej premávky.