Skip to content

Kategória Štruktúra vzdelávacieho systému a jeho základné parametre, sieť škôl Všetky podnety

Feb 12

Gabriela

  • 12. 02. 2016
  • Gabriela

Normatívne financovanie škôl spôsobilo nábor žiakov, namiesto výberu žiakov, hlavne na SŠ, VŠ. Úpadok vzdelávania je možné zastaviť, ak sa zastaví toto neosvedčené normatívne financovanie na žiaka a na triedu.

Žiaci ZŠ a ich rodičia sú si vedomí, že na každého z nich čakajú dve miesta na SŠ, tak sa neusilujú o čo najlepší prospech a tiež dodržiavanie noriem správania, nakoľko toto nie sú faktory dôležité pri príjímacom konaní. Rovnako sa konajú Testovania 9 a ich výsledky nijako neohrozia žiakov, aby aj pri totálnom zlyhaní boli prijatí na školy, ktoré si vybrali. Nie škola si vyberá žiakov, ale žiak si vyberá školu, nakoľko má 2 /prípadne 4/ možné prihlášky. Čo je absurdné. Nie je to výmysel, my výchovní poradcovia vieme ako to je. Vyberať by si mali školy ako kedysi podľa typu školy a predpokladov žiakov na štúdium. Remeslo má zlaté dno, táto myšlienka pravdivá by sa mala navrátiť do života. Dobrých remeselníkov budeme potrebovať vždy. Každý rodič si praje maturitu pre dieťa. Nároky išli dolu. A s vysokou školou robia jednoduché práce.

Ak by sa sieť SŠ a VŠ optimalizovala k populačnému prírastku, znovu by nastal posun vo vyššej motivácii a kvality vzdelania. Sú to jednoduché, logické veci. Rovnako by sa ušetrili finančné zdroje na rozvoj zostávajúcich škôl.

Nemyslím si, že malé školy - základné vzdelanie, tie okolo 100 žiakov sú odsúdené na zánik. Nie je to správne, aby malé deti nemali v mieste bydliska školy a nemohli takto bezpečne získať základné, povinné vzdelanie tam, kde žijú a bývajú s rodičmi.

Feb 15

Robert

  • 15. 02. 2016
  • Robert

Navrhujem sprístupniť všetko odborné vzdelanie na kvalitných internátnych stredných školách a sústrediť pozornosť vysokých škôl na výskum a vývoj. To, čo sa na Slovensku nazýva vysoká škola, je v skutočnosti stredná škola doučovacia. Na vysokých školách sa poskytuje odborné vzdelanie zamerané na prax, čo bola tradičná úloha stredných škôl pred rozmachom gymnázií. Výskum na VŠ je fraška. Vysoké školy sú dnes veľmi drahou tlačiarňou titulov. Navrhujem tieto peniaze radšej investovať do kvalitných 3-6 ročných stredných škôl (vrátane tradične vysokoškolských odborov ako právo a medicína) a ušetriť tak niekoľko rokov času pre absolventov, ktorí nemajú záujem o výskum. Na VŠ samozrejme budú môcť ísť naďalej všetci, ale len pod podmienkou, že tam budú robiť hodnotný výskum a vývoj.

Feb 08

Ivan

  • 08. 02. 2016
  • Ivan

Navrhujem opatrenie, ktore sa moze vykonat iba subezne so zasadnou zmenou financovania zakladnych skol. Financovanie cestou normativu na ziaka musi byt jediny sposob financovania a normativ musi byt tak vysoky, aby kazda skola, pri starostlivosti riadneho hospodara, z neho mohla ekonomicky existovat. Podla udajom Min.skolstva az 80% zakladnych skol dostava financie nesystemovo, na zaklade tzv.dohadovacieho konania, teda normativ je iba cast ich financovania, dalsiu cast financuje ministerstvo na zaklade "vlastnej uvahy". Ak sa zavedie financovanie dostatocne vysokym normativom na ziaka a sucasne sa upusti od "kriviacich" dohadovacich konani, bude mozne , aby stat urcil zakladnu siet zakladnych skol (topograficky), ktore by mali byt za kazdych okolnosti k dispozicii obyvatelom. Je predpokladatelne, ze drviva vacsina jestvujucich skol zriadovanych obcami by sa stala jej sucastou. V pripade, ak by sa zriadovatelstva niektorej zo skol z akychkolvek dovodov obec vzdala, uskutocnil by sa, tender, v ktorom by sa akakolvek fyzicka aj pravnicka osoba mohla uchadzat o zriadovatelstvo takejto skoly. Zabezpecilo by sa tym krytie vzdelavacich potrieb deti obcanov na mieste, kde by to skutocne bolo potrebne.

Feb 03

Tomas

  • 03. 02. 2016
  • Tomas

Stanoviť konečný cieľ, poslanie školstva, t.j. napríklad:

1. "Cieľom školstva je vychovať disciplinovaného zamestnanca"
alebo
2. "Cieľom školstva je vychovať šťastného a produktívneho človeka"

a z toho odvodiť základné tézy vzdelávania, t.j. napríklad:
1. Vštepiť disciplínu a rešpekt voči autorite, všeobecné poznatky a schopnosť osvojiť si pracovný postup."
alebo
2. Vštepiť rešpekt voči ostatným a zodpovednosť za vlastné činy, naučiť samostatne premeniť vlastnú myšlienku na realitu, ukázať možnosti hľadania osobného šťastia."

Toto politické poslanie by determinovalo v ďalších úrovniach prístup pedagógov, výber vzdelávacích pomôcok aj formy a parametre hodnotenia.

Poslanie školstva by malo byť oddelené od finančného zabezpečenia vzdelávacieho systému.