Skip to content

Kategória Klíma školy Všetky podnety

Feb 07

Katarína

  • 07. 02. 2016
  • Katarína

Permanentná prítomnosť psychológa na škole nielen pre potreby žiakov ale aj pedagogických či nepedagogických pracovníkov by mohlo prispieť k postupnému zlepšovaniu klímy na škole. Predchádzať vyhoretiu u učiteľov systematickou prácou, dať priestor žiakom a študentom hovoriť o tom, čo zažívajú nielen v škole ale najmä mimo nej môže v konečnom dôsledku viesť k zlepšeniu vzájomných vzťahov. A hlavne, aby psychológ nebol zároveň aj učiteľom- pred učiteľom budú vždy bariéry dôvery. Snáď raz..

Feb 10

Katarina

  • 10. 02. 2016
  • Katarina

Moznost podmienecneho vylucenia ziakov ZS.Ucim na skole s romskymi ziakmi.Ich agresivita a spravanie je niekedy nezvladnutelne.Su si vedomi toho, ze nic sa im nemoze stat.Ucenie sa zmenilo na boj o prezitie.Nerespektuju ucitela, nadavaju mu, utekaju zo skoly.Zhorsenie znamky zo spravania pre nich nic neznamena.

Feb 15

Robert

  • 15. 02. 2016
  • Robert

Navrhujem rozviazať učiteľom ruky vo veci udržiavania disciplíny v školách. Telesné tresty boli právom zrušené, pretože fyzicky a psychicky ubližovali deťom a učitelia ich zneužívali. Učiteľom ale neboli dané žiadne alternatívne nástroje na udržanie disciplíny v triede. Učitelia dnes môžu používať len pozitívne metódy (pochvalu za dobré správanie, ísť príkladom, presmerovanie pozornosti, apod.) a neadresné negatívne metódy (nepríjemný hlas, kamenný výraz, apod.), ktoré zle vplývajú na celú triedu, stavajú učiteľa do pozície nepriateľa a sú neúčinné práve voči nedisciplinovaným deťom. Preto navrhujem zaviesť zopár moderných disciplinárnych opatrení:

- povinná náprava škody (pod hrozbou tvrdších sankcií): zaberie na menšie darebnosti, kde by ostatné metódy boli príliš tvrdé,
- kamery: zaberú na deti, ktoré hrajú anjelikov pred rodičmi, zaberú v prípadoch, keď sa nikto nechce priznať a nikto na páchateľa nechce ukázať prstom, umožnia tiež zistiť, či učiteľ sám nie je príčinou problémového správania detí,
- odobratie privilégií: zaberie na aktívne deti, ktoré sa tešia na športové alebo krúžkové činnosti, toto učitelia môžu uplatniť už teraz až na to, že naše školy sú chudobné na atraktívne aktivity, takže pointa je najskôr zaviesť množstvo atraktívnych aktivít a následne ich podmieniť dobrým správaním,
- izolačné miestnosti (prepojené kamerou s triedou): zaberú na deti, ktoré potrebujú publikum, sú bezpečnejšie a účinnejšie než poslať dieťa za dvere či do kúta,
- SBS-kári: zaberú na statnejších mládencov, ktorí sa rozhodli jednoducho neposlúchnuť učiteľku,
- dočasné, podmienečné a trvalé vylúčenie zo školy: zaberie na stredných školách a vo vyšších ročníkoch základných škôl, zaberie aj v nižších ročníkoch ako dočasné opatrenie na ochranu ostatných detí.

Feb 14

Katarína

  • 14. 02. 2016
  • Katarína

Školy by mali mať priestor (finančné i ľudské zdroje (napr. psychológ)) na vytvorenie "programu", ktorý by zabezpečil otvorenú, priebežnú komunikáciu riaditeľ-učitelia-rodičia (a v niektorých témach učitelia-rodičia-žiaci/študenti). Otvorenie škôl pre rodičov či vtiahnutie žiakov do školských tém sa môže výrazne podieľať na klíme školy. Škola by bola viac komunitnou než neosobnou inštitucionálnou záležitosťou. Ak by školy mali priestor na "otvorenie sa" rodičom a deťom, dôvera detí a rodičov voči škole by vzrástla, školský tím učiteľov by bol uvoľnenejší, tvorivejší. Kooperácia, diskurzívnosť, spoločné nastoľovanie nových tém či vízií, hľadanie riešení problémov prostredníctvom pohľadov všetkých zúčastnených (učiteľov, rodičov, žiakov), konštruktívna kritika, spoločné akcie atď. by tvorili základ, vďaka ktorému by škola odovzdávala hodnoty nielen v podobe vedomostí, ale aj v podobe poznania, že na kvalite života sa výrazne podieľa aj kvalita medziľudských vzťahov.

Feb 25

Viera

  • 25. 02. 2016
  • Viera

Klimu skoly by mali hodnotit ziaci - nie riaditelia skol. Ak sa vyskytnu problemy ako napr. sikana, intervencia by mala smerovat predovsetkym na pedagogov a odbornych zamestnancov skoly, ti vytvaraju normy spravania. ranna komunita by mala byt na I. stupni samozrejmostou. Ucitelia by sa mali vzdelavat v komunikacnych zrucnostiach, vedeni skupinovych stretnutí. N adruhom stupni by komunitne stretnutie malo byt sucastou triednickych hodin, alebo rocnikovych stretnuti.