Skip to content

Kategória Zriaďovatelia škôl Všetky podnety

Feb 09

Anna

  • 09. 02. 2016
  • Anna

Zriaďovatelia štátnych škôl dostali veľkú moc, nie vždy však dosahujú svojim vzdelaním, inteligenciou, profesionalitou a osobným nastavením na kvalitu riaditeľa či učiteľského zboru. Je absurdné, ak zriaďovateľ podpisuje odmeny riaditeľovi a je na jeho svojvôli, či mu ich podpíše alebo nie. V mnohých prípadoch svojou svojvoľnosťou núti riaditeľa porušovať zákon o financovaní, riaditeľ školy sa tak dostáva do stresu a neriešiteľnej situácie. Taktiež nie sú vyjasnené vzťahy v správe budov a pozemkov, nie je presne definované, kto má čo financovať a prichádza k veľkým nedorozumeniam. Štátne školy by mali byť zriaďované municipalitnými orgánmi väčšieho dosahu.

Feb 13

Mgr.Viktória

  • 13. 02. 2016
  • Mgr.Viktória

Som toho názoru, že učitelia základných ale aj stredných škôl po dovršení dôchodkového veku, majú zo školstva odísť a prenechať miesto mladým, začínajúcim učiteľom. Začínajúci učiteľ častokrát nedostane príležitosť učiť, nakoľko sa od neho automaticky vyžaduje niekoľkoročná prax. Práve z toho vyplýva stav na Slovensku, že o pedagogické štúdium je čoraz menší záujem nielen z platového hľadiska ale aj ako niečo "neskutočne" náročné nájsť si po škole pracovné miesto ako učiteľ vo svojom odbore. Na základe tohoto stavu na Slovensku sú mladí učitelia po skončení VŠ mnohokrát donútení uchádzať sa o prácu a pracovať v úplne inej oblasti ako vyštudovali, čo je dosť smutné.