Skip to content

Kategória Financovanie vzdelávania v materských, základných a stredných školách Všetky podnety

Feb 10

PaedDr.Martin

 • 10. 02. 2016
 • PaedDr.Martin

Školy sa za posledné roky dovybavili modernými technológiami, interaktívnou technikou, novými počítačmi, no najmä sa rapídne zvýšil počet kusov výpočtovej techniky a preto by bolo vhodné zaviesť normatívny finančný príspevok na správcu digitálnych technológií na škole. Mohlo by to byť napr. aj vo vzťahu k počtu žiakov na škole. Učiteľ informatiky má učiť, nie "opravovať a spravovať " výpočtovú a digitálnu techniku.

Feb 10

PaedDr.Martin

 • 10. 02. 2016
 • PaedDr.Martin

Vypustiť jeden článok - a to VÚC v jednotlivých krajoch pri transfere finančných prostriedkov na základné školy. Ministerstvo pošle financie rovno zriaďovateľom škol, resp.obciam. Nevidíme dôvody tohoto medzičlánku vo financovaní základných škôl.

Feb 03

Juraj

 • 03. 02. 2016
 • Juraj

Som za zachovanie spravodlivého princípu normatívneho financovania na žiaka. Je však potrebné systém financovania výrazne zjednodušiť a odstrániť z neho nedostatky, medzičlánky, výnimky a doplnky, ktorými ho za desať rokov zaťažili predchádzajúce vlády. Navrhujem zaviesť tzv. „normatív na vzdelávanie“, ktorý by zahŕňal mzdové a osobné náklady na učiteľa, peniaze na učebnice a prostriedky na prevádzku samotného vzdelávacieho procesu. Tento normatív je potrebné odvodzovať z nákladov na samotný vyučovací proces a poukazovať ho priamo škole . Zaviesť tzv. „normatív na budovu“, ktorý by zahŕňal náklady na prevádzku a údržbu budovy školy, kapitálové a investičné výdavky. Tento normatív treba určiť na základe analýzy skutočných prevádzkových nákladov budov a kapitálových výdavkov do škôl a poukazovať ho priamo zriaďovateľovi.

Feb 10

PaedDr.Martin

 • 10. 02. 2016
 • PaedDr.Martin

Zaviesť jednotný finančný príspevok pre členov Rady školy za jedno zasadnutie tak, ako ho majú za každé zasadnutie poslanci mestských, či obecných zastupiteľstiev. Je dosť veľkým problémom presvedčiť najmä rodičov, ale už aj učiteľov, či THP zamestnanca, aby sa stali členmi rady školy, keďže je to samosprávny orgán, škola je štátna, no výkon funkcie je úplne zadarmo a zasadnutia su najmenej 4 krát ročne.

Feb 10

Danka

 • 10. 02. 2016
 • Danka

Ministerstvo školstva by malo centrálne zaplatiť účasť žiakov v spoplatnených súťažiach resp. samostatné odborné pracoviská zriadené pri MŠ by mali také súťaže tvoriť a bezplatne distribuovať do škôl ( v súčasnosti také súťaže robia súkromné firmy a deti-rodičia musia hradiť poplatky: všetkovedko, expert, klokan.....)

Pokiaľ máme bezplatné školstvo, MŠ by malo hradiť aj nákup rôznych pracovných zošitov, ktoré vydávajú rôzne súkromné firmy a vydavateľstvá pre jednotlivé predmety pre ZŠ: SJl, MAT, GEO, FYZ, CHEM,......hlavne v oblastiach, kde je veľa žiakov z rodín v hmotnej núdzi

Feb 13

Jarmila

 • 13. 02. 2016
 • Jarmila

Jedným z problémov financovania škôl je aj to, že nie všetko je financované z rozpočtovej kapitoly. Napríklad financie na prevádzku školských klubov a mzdy vychovávateliek idú z podielových daní ( financuje ich obec). Je neskutočný problém získať od obce peniaze na energie, prevádzku budovy a mzdu riaditeľa. Obce z pozície sily pridelia škole len čiastku na mzdy vychovávateľky . Je nepochopiteľné, aby škola platila 1/3 zamestnancov (vychovávateľky, kuchárky) z podielových daní a 2/3 ( riaditeľ, učiteľ, prevádzkový pracovník) z rozpočtovej kapitoly.
Financovanie učebníc - momentálne to na školách funguje tak, že školy buďto budú učiť z učebníc, ktoré "doporučuje ministerstvo" (nie každý učiteľ chce z takej učebnice a PZ učiť(, alebo si učebnice zaplatí žiak. Aký je problém prideliť škole normatív na učebnice a nech si učiteľ sám vyberie, z akej učebnice bude učiť. Budú spokojní žiaci, učitelia a v neposlednom rade škola určite ušetrí.

Feb 10

PaedDr.Martin

 • 10. 02. 2016
 • PaedDr.Martin

Navýšiť finančné prostriedky pre realizáciu predmetových súťaží a olympiád. Je nenormálne, ak talentovaní a nadaní žiaci majú na celý deň jeden makový rožok za 0,40 eur, čo je realita súčasnosti. Taktiež finančné prostriedky na dopravné, ktoré v súčasnosti znáša škola. Ak má škola viacero talentovaných detí, je realita súčasnosti, že žiakov nevyšle na súťaže všetkých.
Taktiež je potrebné zosúladiť pracovno-právne vzťahy, najmä to, či si musí brať člen alebo predseda obvodového kola predmetovej olympiády dovolenku na kmeňovej škole, ak vykonáva v čase vyučovacieho procesu výkon na predmetovej olympiáde ( dozor, oprava testových úloh a pod.). Ide o súbeh pracovného pomeru a dohody o pracovnej činnosti v tom istom čase. Nehovoriac o výške odmeny za vykonanú prácu- 20 eur brutto od 8.30 hod. - 16.00 hod. ......... :-(

Feb 04

Ivan

 • 04. 02. 2016
 • Ivan

Navrhujem, aby každý rodič dieťaťa v predškolskom veku, ktorý prejaví o to záujem, dostal výchovný poukaz, pomocou ktorého bude financované predškolské zariadenie, ktoré bude navštevovať jeho dieťa. Predškolské zariadenia budú musieť spĺňať istý minimálny predpísaný štandard, napr. materské školy, detské skupiny, detské opatrovateľské centrá, materské centrá, a podobne.

Feb 08

Ivan

 • 08. 02. 2016
 • Ivan

Navrhujem opatrenie, ktore sa moze vykonat iba subezne so zasadnou zmenou financovania zakladnych skol. Financovanie cestou normativu na ziaka musi byt jediny sposob financovania a normativ musi byt tak vysoky, aby kazda skola, pri starostlivosti riadneho hospodara, z neho mohla ekonomicky existovat. Podla udajom Min.skolstva az 80% zakladnych skol dostava financie nesystemovo, na zaklade tzv.dohadovacieho konania, teda normativ je iba cast ich financovania, dalsiu cast financuje ministerstvo na zaklade "vlastnej uvahy". Ak sa zavedie financovanie dostatocne vysokym normativom na ziaka a sucasne sa upusti od "kriviacich" dohadovacich konani, bude mozne , aby stat urcil zakladnu siet zakladnych skol (topograficky), ktore by mali byt za kazdych okolnosti k dispozicii obyvatelom. Je predpokladatelne, ze drviva vacsina jestvujucich skol zriadovanych obcami by sa stala jej sucastou. V pripade, ak by sa zriadovatelstva niektorej zo skol z akychkolvek dovodov obec vzdala, uskutocnil by sa, tender, v ktorom by sa akakolvek fyzicka aj pravnicka osoba mohla uchadzat o zriadovatelstvo takejto skoly. Zabezpecilo by sa tym krytie vzdelavacich potrieb deti obcanov na mieste, kde by to skutocne bolo potrebne.

Feb 09

Imrich

 • 09. 02. 2016
 • Imrich

Každá škola získa 100% normatívu - lebo sú to prostriedky vypočítané na jej reálne fungovanie. Ak bude mať zostatok može ho vrátiť, ak nedostatok financií požiada ministerstvo o dofinancovanie z konkrétneho dôvodu (opravy, havária, malý školský obvod, ...).

Feb 25

Viera

 • 25. 02. 2016
 • Viera

Nerozumiem, preco uz davno nie su zrusene internatne specialne skoly. Do Internatnej specialnej skoly v Kremnici dochadzaju deti zo Zarnovice alebo Ziaru nad hronom, ktore maju svoje specialne skoly. To su urcite jednoducho zistitelne informacie. Okrem toho by sa zisiel urobit audity efektivity aj na inych skolach - na Skole pre ziakov so sluchovym postihnutim, ktora bola kedysi aj DeD, je napriklad stale zamestnana krajcirka. Kedysi mala opodstatnenie, teraz nema, ale z lutosti nie je prepustena.

Feb 09

Anna

 • 09. 02. 2016
 • Anna

Pri financovaní zachovať normatívy, odstrániť zvýšený normatív na školy s nižším počtom žiakov ako 250, ale podporiť školy v regiónoch, ťažšie dostupných - upraviť koeficienty len na základe hustoty obyvateľstva - ak by malo dieťa ďaleko do školy, ponechať aj menšiu školu a dofinancovať ju vyšším normatívom.