Skip to content

Kategória Riadenie rezortu (vzdelávania, školstva, vedy, výskumu, športu) Všetky podnety

Feb 03

Juraj

  • 03. 02. 2016
  • Juraj

Pri súčasnej úrovni elektonizácie verejnej a štátnej správy považujem Obvodné úrady – odbory školstva za nadbytočné a navrhujem ich zrušiť. Navrhujem napr. zlúčenie ŠPU, ŠIOV a MPC do nezávislej inštitúcie, zameranej na analýzu budúcich potrieb vzdelávania, tvorbu odporúčacích a vzorových materiálov a podporu učiteľov.

Navrhuje zrušenie Štátnej školskej inšpekcie. Naše školstvo trpí príliš direktívnym manažovaním. Jeho riadenie je u nás tradične jednosmerné (zhora nadol), autoritatívne, bazírujúce na disciplíne a slepom plnení príkazov a pokynov. Pôsobenie školskej inšpekcie tohto „armádneho“ ducha v školstve ešte posilňuje, čo je z hľadiska jeho ďalšieho rozvoja kontraproduktívne. Inšpekcia spravidla kladie dôraz na formálne a byrokratické (administratívne) aspekty chodu školy, ktoré by mali byť z hľadiska cieľov školy druho- či treťoradé. Činnosť inšpekcie demotivuje a znechucuje progresívnych učiteľov, ktorí by sa pri svojej práci občas radi voľne nadýchli, experimentovali, uplatňovali svoj názor a rôzne osobné či lokálne špecifiká. Ide o nákladnú inštitúciu, ktorá neprispieva ku zvyšovaniu kvality škôl.

Feb 09

Michal

  • 09. 02. 2016
  • Michal

Zrušenie nasledovných organizácií:
Agentúra MŠVVŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ
Slovenská pedagogická knižnica

Zlúčenie a personálna optimalizácia duplicitných organizácií ako napr. Štátny inštitút odborného vzdelávania, Štátny pedagogický ustav.

Ušetrené prostriedky by sa dali využiť na zlepšenie platových podmienok učiteľov.

Mar 23

A.

  • 23. 03. 2016
  • A.

Kariérové poradenstvo na školách musí byť koordinované samostatným oddelením na ministerstve školstva - nákup metodík, testovacích batérii, metodické usmernenia pre školskú prax, spracovávanie analýz , koordinácia "rozbujnenej" digitalizácie v tejto oblasti v rezorte školstva, odborné zastrešovanie aktivít v tejto oblasti, koordinácia DOD na stredných a vysokých školách a u zamestnávateľov ( z pohľadu účasti žiakov a študentov), riadiť súčinnosť CPPPaP, ZŠ, SŠ, VŠ, UPSVaR a zamenstnávateľov, hlavný organizátor Týždňa kariéry na všetkých školách, spoluorganizátor Týždňa duálneho vzdelávania na základných školách a pod. ,...

Feb 10

Richard

  • 10. 02. 2016
  • Richard

Navrhujem úplné zrušenie štátneho školstva. Za svoju existenciu od roku 1777 sa ukázalo, že štátne školstvo neprispieva k zvýšeniu blahobytu spoločnosti. Nespokojní sú učitelia, deti aj rodičia. Zrušenie by sa týkalo ministerstva, podriadených organizácií, štátnych škôl od materských škôl až po vysoké.

Kompenzácia pre rodičov by bolo výrazné navýšenie odpočítateľnej položky z dane príjmov na dieťa. Prípadne úplne zrušenie dane z príjmov pre rodičov detí a študentov do 25 rokov.