Skip to content

Kategória Financovanie vzdelávania na vysokých školách Všetky podnety

Feb 09

Michal

  • 09. 02. 2016
  • Michal

Financovanie vysokých škôl naviazané na uplatnenie absolventov na trhu práce a nie na rôzne kvantitatívne kritériá, ktoré nemajú s výsledkami štúdia nič spoločné.